Lô 15 V6B phố Victoria, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Thong ke