Lô 15 V6B phố Victoria, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Tuyển 2 Nam nhà máy giấy osaka

Số lượng :2

Nơi làm việc :OSAKA

Ngày tuyển :01-02-2019

Xem thêm >>
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Đăng ký thông tin
Tuyển 2 Nam nhà máy giấy osaka 2 OSAKA 01-02-2019
Thong ke

Đăng ký ứng tuyển